projekt nr 12

12. Montaż wiat przystankowych i poprawa estetyki istniejących


Lokalizacja

Przystanek autobusowy Domańskiego - Szkoła, Przystanek autobusowy Rzepnica – Cmentarz, oraz poprawa estetyki istniejących wiat

Skrócony opis

Przystanek autobusowy Domańskiego - Szkoła, Przystanek autobusowy Rzepnica – Cmentarz, oraz poprawa estetyki istniejących wiat.

Opis projektu

Przystanek autobusowy Domańskiego - Szkoła, Przystanek autobusowy Rzepnica – Cmentarz, oraz poprawa estetyki istniejących wiat (ilość zależna od kwoty podczas zapytania ofertowego – zakładam 3szt.)

Termin realizacji

maj 2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt zakłada utworzenie zielonych przystanków w wybranych lokalizacjach w Bytowie poprzez montaż nowych oraz obsadzenie roślinami pnącymi kilku istniejących już wiat. Roślinność rosłaby w skrzynkach i zostałaby wyprowadzona na kratownice lub linki wzdłuż bocznych oraz tylnej ściany wiat, bez ingerencji w ich konstrukcję.
Projekt nadaje nowy walor estetyczny przestrzeni miejskiej i wprowadza zieleń w miejscach, które były do tej pory jej pozbawione. Podobne konstrukcje z powodzeniem funkcjonują od lat w wielu miastach i zyskują coraz to większą popularność w naszym kraju. Dos nasadzeń należy wybrać gatunki odporne i szybko rosnące (clematis, milin amerykański, bluszcz hedera, cytryniec chiński, winobluszcz). Donice powinny posiadać izolację zabezpieczającą rośliny przed przemarzaniem. Sugeruję zamontowanie rynny na tyłach przystanku celem odprowadzenia wody bezpośrednio do donic z roślinami. Dzięki montażu nowych wiat oraz nasadzeniom pnączy przy istniejących oczekiwanie na pojazd komunikacji miejskiej stanie się przyjemniejsze, a wiaty przystankowe zyskają nową, bardziej estetyczną formę, co umili czas oczekiwania na autobus.