projekt nr 11

11. Zagospodarowanie działki gminnej na cele wypoczynkowe


Lokalizacja

ul. Św. Floriana dz. nr 115, Pomysk Wielki

Skrócony opis

Lokalizacja: ul. Św. Floriana dz. nr 115, Pomysk Wielki
1. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu działki
2. Wyposażenie działki w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe (ławy, stojaki na rowery, kosze na śmieci, huśtawka integracyjna, stół zewnętrzny do ping-ponga)
3. Roboty ziemne (utwardzenie terenu, wykonanie przepustu, posianie trawy)

Opis projektu

1. Oczyszczenie i uporządkowanie terenu działki
2. Wyposażenie działki w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe (ławy, stojaki na rowery, kosze na śmieci, huśtawka integracyjna, stół zewnętrzny do ping-ponga)
3. Roboty ziemne (utwardzenie terenu, wykonanie przepustu, posianie trawy)

Termin realizacji

Czerwiec 2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Przedmiotowa działka gminna szpeci sołectwo, zalegają na niej śmieci oraz jest porośnięta chaszczami. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przyczyni się do rozwiązania i eliminacji problemu. Zadanie to będzie służyło nie tylko mieszkańcom sołectwa Pomysk Wielki, ale również osobom korzystającym ze ścieżki rowerowej, jak i osobom niepełnosprawnym oraz celom integracyjnym mieszkańców.