projekt nr 10

10. Budowa utwardzonego kostką placu postojowego przy świetlicy


Lokalizacja

dz. nr 33 obręb Ząbinowice, gmina Bytów

Skrócony opis

Realizacja zadania polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Ząbinowicach z kostki brukowej wraz ze ścieżką prowadzącą na plac zabaw.

Opis projektu

Realizacja zadania polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Ząbinowicach z kostki brukowej wraz ze ścieżką prowadzącą na plac zabaw.
Parking położony jest na terenie działki nr 33 (obręb ewidencyjny Ząbinowice) i przylega bezpośrednio do drogi gminnej.
Na terenie działki nr 33 zostanie wykonany utwardzony teren postojowy z kostki brukowej, przeznaczony do parkowania samochodów osobowych. Lokalizację inwestycji obrazuje załączony plan sytuacyjny.
Zamierzenie inwestycyjne polega na wydzieleniu 5 stanowisk o szerokości 2,5 m oraz jednego stanowiska dla inwalidów o szerokości 3,6 m.
Nawierzchnia parkingu wykonana będzie z kostki brukowej betonowej typu cegiełka o grubości 8 cm w kolorze szarym, na podbudowie typu średniego.  Miejsca postojowe zostaną wydzielone pasami w kolorze grafitowym.
Plac parkingowy ograniczony zostanie na trzech bokach krawężnikiem drogowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Od strony drogi przewidziano krawężnik najazdowy. Spadek poprzeczny przyjęto 2%, a spadek podłużny nawiązano do niwelety drogi.
Ścieżkę do placu zabaw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie typu lekkiego ograniczonej obrzeżami 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Wejście na plac zabaw zostanie odznaczone kostką brukową o innym kolorze od całości co doda estetyki wybrukowanemu parkingowi i też będzie czytelną informacją dla parkujących kierowców, że tego przejścia nie należy zastawiać samochodem.

Termin realizacji

01.05.2022 r. – 31.07.2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie pojazdy osób korzystających z infrastruktury znajdującej się na działce nr 33 obręb Ząbinowice zatrzymują się głównie na murawie trawiastej przy świetlicy i placu zabaw. Pojazdy pozostawiają odciśnięte w murawie koleiny, w których zatrzymuje się woda
po opadach deszczu, a teren staje się grząski. Następuje degradacja estetyki zagospodarowanej nawierzchni trawiastej oraz powstaje czynnik utrudniający dzieciom i ich rodzicom dotarcie do placu zabaw oraz swobodne poruszanie się po tym terenie.
Wykonanie parkingu utwardzonego kostką brukową przyczyni się do poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej i placu zabaw, bezpośrednio przyległych do zamierzenia inwestycyjnego.