projekt nr 9

9. Budowa śmietników półpodziemnych na osiedlu Pochyła


Lokalizacja

ul. Pochyła dz. nr 93/27, Bytów

Skrócony opis

Zamontowane zostaną pojemniki półpodziemne. Montaż: wykop, wywóz nadmiaru zieleni, osadzenie pojemników oraz zagęszczenie.

Opis projektu

Zamontowane zostaną pojemniki półpodziemne: 1. O pojemności 5m3 na odpady zmieszane z wkładem workowym (2 szt.); 2. O pojemności 5m3 na odpady plastikowe z wkładem workowym; 3. O pojemności 5m3 na odpady papierowe z wkładem workowym; 4. O pojemności 3m3 na odpady szklane z workiem wzmocnionym trzywarstwowym;  5. O pojemności 3m3 na odpady BIO z wkładem workowym z misą na odcieki. Montaż: wykop, wywóz nadmiaru zieleni, osadzenie pojemników oraz zagęszczenie.

Termin realizacji

2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Tereny na osiedlu bloków (Pochyła 1,3,4,7 i 7a) wymagają uporządkowania. Obecnie znajdują się tam dwa budynki (wiaty) śmietnikowe. Są one nieestetyczne, zdewastowane i wymagają remontów. Szczególnie ten zbudowany w 1988 r. stojący między blokami nr 5 i 7 ułatwia nielegalne podrzucanie starych mebli i innych dużych odpadów, które powinny trafić do PSZOK-u. Sama budowa śmietnika stanowiąca centrum osiedla, ma negatywny wpływ na wygląd całego otoczenia. System pojemników półpodziemnych na odpady sprawi, że na osiedlu zamiast dwóch odrębnych śmietników będzie jedno estetyczne miejsce do zbierania odpadów. Ponadto potrzeba ta doskonale wpisuje się do planów zagospodarowania tej przestrzeni. Projekt budżetu obywatelskiego jest spójny  z projektem drogi, chodników i miejsc parkingowych na osiedlu Pochyła. Projekt budżetu obywatelskiego jest rozwiązaniem potrzeb zbiórki odpadów dla mieszkańców 210 gospodarstw domowych.