projekt nr 8

8. Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I


Lokalizacja

ul. Miła, dz. nr 11/4 obręb 101 Bytów

Skrócony opis

Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I. Główne założenia zadania to: kompleksowy remont kuchni, zaplecza kuchennego i łazienki.

Opis projektu

Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I. Główne założenia zadania to: kompleksowy remont kuchni, zaplecza kuchennego i łazienki. Główne zamierzenie – usunięcie starej glazury/płytek, zbicie starych tynków oraz zagruntowanie podłoża ścian, sufitu i podłogi. Kolejny etap remontu to wykonanie podwieszanego sufitu z nowym oświetleniem punktowym. Końcowym zadaniem będzie osadzenie  ościeżnic i drzwi wewnętrznych, położenie gładzi gipsowej oraz malowanie ścian i sufitu białą farbą emulsyjną.

Termin realizacji

2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja zadania pn. „Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I.” to projekt funkcjonalno-użyteczny dla wszystkich mieszkańców Bytowa, a w szczególności dla użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ich rodzin. Głównym zadaniem ROD w Bytowie jest propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a w szczególności wszechstronnego znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) dla rodzin działkowców i mieszkańców miasta, w tym również racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich. Celem ROD jest także działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska lokalnego, propagowanie wiedzy ogrodniczej, prowadzenie działalności społecznej, integracyjnej, wychowawczej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej na rzecz członków ROD, ich rodzin i mieszkańców miasta. Rolą ROD jest również dbałość o środowisko i przyrodę, przywracanie pozytywnego wizerunku terenom zdegradowanych, organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w prowadzeniu upraw, podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia oraz wszechstronny rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby. Wyremontowanie pomieszczeń w budynku działkowca przyczyni się do poprawy funkcjonalności w/w pomieszczeń, kompleksowego wykorzystania budynku na wszelkiego rodzaju spotkania poświęcone ochronie środowiska, propagowania wiedzy ogrodniczej, imprez towarzyskich dla mieszkańców i działkowców np. dzień dziecka czy dzień ogrodnika. Remont pomieszczeń będzie służył wszystkim mieszkańcom Gminy Bytów. ROD im. „Odrodzenie” w Bytowie zawsze był i jest otwarty dla wszystkich chcących uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności jakimi są działkowcy.