projekt nr 6

6. Oświetlenie Makowej, Rumiankowej, Lawendowej, Stary Dworzec


Lokalizacja

Bytów, ul. Stary Dworzec dz. nr 1/12, ul. Makowa dz. nr 163, 162/43, 16/10, ul. Lawendowa dz. nr 162/42, ul. Rumiankowa dz. nr 164/10

Skrócony opis

Zaprojektowanie nowego oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Stary Dworzec, Mokowa, Lawendowa i Rumiankowa w Bytowie.

Opis projektu

Zaprojektowanie nowego oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Stary Dworzec, Mokowa, Lawendowa i Rumiankowa w Bytowie. Główne założenia zadania to: projekt techniczny oświetlenia, budowa nowej sieci oświetleniowej, ułożenia przewodu oświetleniowego w wykopie otwartym (przewiertem sterowanym), zakup i montaż lamp oświetleniowych typu uliczne, wykonanie przyłącza oświetleniowego do istniejącego oświetlenia przy ulicy Stary Dworzec w Bytowie i do skrzynki trafo przy ulicy Makowej w Bytowie. Prace związane z ułożeniem kabla oświetleniowego i montażem lamp należy prowadzić zgodnie z przepisami i normami, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz przepisami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy montaż urządzeń elektroenergetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz powinni być przeszkoleni na zajmowanych stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa lub instrukcjach. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do zasilania i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim wyciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników. Oprawy należy montować na wysięgnikach, w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i podmuchu wiatru.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja zadania pn. „Oświetlenie Makowej, Rumiankowej, Lawendowej, Stary Dworzec”  to inwestycja planowana w granicach terytorialnych Gminy Bytów. Projekt funkcjonalno-użyteczny związany z doświetleniem dróg gminnych istniejącego już osiedla Stary Dworzec i nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Makowej, Lawendowej, i Rumiankowej. Oświetlenie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców z tego rejonu, a szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły. Najwięcej zdarzeń drogowych występuje o zmierzchu i świcie w okresie jesienno-zimowym. Wykonanie oświetlenia zmniejszy zagrożenie wypadków/kolizji i poprawi  komfort poruszania się pieszych. Poprzez odpowiednie oświetlenie można wyeksponować również walory estetyczne danego tego obszaru.