projekt nr 5

5. Dąbie i Świątkowo, budowa oświetlenia


Lokalizacja

Dąbie, dz. nr 55/48; 55/50,
Świątkowo dz. 38/5,
Grzmiąca dz. 101/4

Skrócony opis

Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej polegać będzie na ustawieniu kolejno (około 4 szt. lamp oświetlających drogę pieszo-rowerową (działki 55/50 i 55/48)
Świątkowo: Budowa oświetlenia będzie polegać na ustawieniu około 2 szt. lamp przy drodze gminnej (działka 38/5).
Grzmiąca: Ustawienie na placu zabaw (działce 101/4) zestawu do zabaw, na wzór AVIS zestaw metalowy nr 3.

Opis projektu

Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej polegać będzie na ustawieniu kolejno (około 4 szt. lamp oświetlających drogę pieszo-rowerową (działki 55/50 i 55/48)
Świątkowo: Budowa oświetlenia będzie polegać na ustawieniu około 2 szt. lamp przy drodze gminnej (działka 38/5).
Grzmiąca: Ustawienie na placu zabaw (działce 101/4) zestawu do zabaw, na wzór AVIS zestaw metalowy nr 3.

Termin realizacji

2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zrealizowane zadania – uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa (szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy szybko zapada zmrok) osób korzystających z ciągu pieszo-rowerowego. Są to między innymi mieszkańcy gminy Bytów, którzy przemieszczają się tym ciągiem do swojego miejsca pracy; mieszkańcy gminy Bytów oraz turyści, korzystający z ciągu pieszo w celu uprawiania sportu i rekreacji (rower, rolki, nordic walking, biegi, spacery). Ustawienie lamp przyczyni się również do wydłużenia godzin korzystania z siłowni zewnętrznej, która mieści się przy drodze rowerowej.
Budowa oświetlenia w Świątkowie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tej części wsi. Służyć będzie wszystkim korzystającym z drogi, a także umożliwi w przyszłości dostosowanie kolejnych punktów świetlnych, jeśli ilość posesji w okolicy zwiększy się.
Ustawienie urządzenia do zabaw – zjeżdżalni na placu zabaw w Grzmiącej poprawi bezpieczeństwo oraz atrakcyjność placu zabaw w Grzmiącej oraz zachęci do częstości korzystania z placu rekreacyjnego.