projekt nr 2

2. Doposażenie placu rekreacyjnego przy SP w Gostkowie


Lokalizacja

Gostkowo, działka 165/3

Skrócony opis

1. Zakup i montaż zjazdu linowego (tyrolka) oraz wieży wspinaczkowej (linowej)
2. Zakup i postawienie ławek (do wyczerpania dostępnych środków finansowych).

Opis projektu

1. Zakup i montaż zjazdu linowego (tyrolka) oraz wieży wspinaczkowej (linowej)
2. Zakup i postawienie ławek (do wyczerpania dostępnych środków finansowych)

Termin realizacji

do listopada 2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Doposażenie placu rekreacyjnego w zjazd linowy oraz wieżę wspinaczkową uatrakcyjni mieszkańcom możliwość spędzania wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek, rozwój ruchowy a także dobrą zabawę na świeżym powietrzu. Wieża wspinaczkowa oraz zjazd linowy będzie ciekawą propozycją na spędzanie wolnego czasu przez całe rodziny w formie czynnego uprawiania sportu. Urządzenia znajdą swych odbiorców zarówno wśród młodych, jak i starszych mieszkańców,  będzie szansą na stworzenie nowych atrakcji na tym terenie. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na życie mieszkańców gdyż w okolicy brakuje tego typu obiektu.