Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Skałka wspinaczkowa i inne atrakcje (Jeziorki-plac zabaw)


Lokalizacja

Plac zabaw przy osiedlu Jeziorki dz. nr 448

Skrócony opis

Rozbudowa placu zabaw. Dodatkowe elementy to m. in. Skałka wspinaczkowa oraz zestaw dla maluchów 0-3 i sprzęt do pompek.

Opis projektu

Rozbudowa placu zabaw. Dodatkowe elementy to m. in. Skałka wspinaczkowa oraz zestaw dla maluchów 0-3 i sprzęt do pompek.

Termin realizacji

Maj 2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Plac zabaw przy osiedlu Jeziorki jest najliczniej odwiedzanym miejscem rekreacji w Bytowie. Głównie dlatego, że jest tam szereg zróżnicowanych elementów zarówna dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Ponadto mieści się on w lesie, co chroni osoby korzystające przed słońcem, wiatrem i innymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Na prośby osób odwiedzających zamierzam zamontować skałkę do wspinaczki, zestaw do ćwiczeń pompek, oraz sprzęt do zabawy dla maluchów w wieku 0-3 lat. Montaż kolejnych elementów wzbogaci ofertę i umożliwi większej liczbie osób spędzanie czasu na świeżym powietrzu blisko natury. Ponadto osiedle dookoła lasu błyskawicznie się rozrasta, a więc i liczba chętnych korzystających z tego miejsca znacznie się powiększa. Mało jest placów zabaw tak pięknie usytułowanych, tak więc należy wykorzystać potencjał tego miejsca i skłonić zarówno dzieci jak i rodziców, aby spędzały tam  jak najwięcej swojego cennego czasu. Dzięki takim miejscom zadbamy o kondycję i zdrowie mieszkańców, a w dobie pandemii koronawirusa taka możliwość spędzania wolnego czasu jest nadzwyczaj pożądana, głównie z powodu zamknięć siłowni, klubów fitness, hal sportowych itp.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Skałka wspinaczkowa i inne atrakcje (Jeziorki-plac zabaw)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
  urzad@bytow.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w  gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
 7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.